Кошница (0)

Поверителност

Политика на поверителност

Никога без Ваше съгласие няма да използваме неправомерно Вашата лична информация.

Никога без Ваше съгласие няма да предадем Вашите данни за контакт или личната Ви информация на трети страни, освен ако това не се изисква от закона.

Никога няма да Ви изпращаме нежелани съобщения по електронната поща, за които не сте се абонирали, с изключение на важни съобщения за вашата покупка.

Защитата на личните данни на нашите потребители е важна грижа за нашата компания. Всички дейности на онлайн зоомаркет ВИП Екзотик в Интернет са в съответствие с европейските нормативни актове и нормативните актове на държавите в Централна и Източна Европа. Политиката за поверителност определя как да се отнасяме с информацията, която онлайн зоомаркет ВИП Екзотик събира от Вас при посещенията Ви в този сайт.

Събиране и обработка на лични данни

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, адрес, електронен или пощенски адрес.  Онлайн зоомаркет ВИП Екзотик не събира лични данни от Вас, освен ако Вие не ги предоставите в специални случаи например, когато поръчвате продукти.

Използване и съхраняване на личните данни

Онлайн зоомаркет ВИП Екзотик може да използва личните Ви данни за: целите на техническото управление на сайта, за да Ви предостави достъп до специална информация, за обща комуникация с Вас или при осъществяване на продажба от разстояние на продукт, предлаган от онлайн зоомаркет ВИП Екзотик. Служителите на онлайн зоомаркет ВИП Екзотик са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

Свобода на избора

Вие контролирате информацията, която предоставяте на онлайн зоомаркет ВИП Екзотик. Ако обаче изберете да не споделите тази информация с  онлайн зоомаркет ВИП Екзотик, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта.

Автоматично записвана информация

Когато осъществявате достъп до Интернет сайта на зоомаркет ВИП Екзотик, автоматично (не като част от регистрацията) се записват някои общи не лични данни (използван Интернет браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници). Тази информация се използва, за да преценим доколко е привлекателен нашият сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.

Сигурност  

Онлайн зоомаркет ВИП Екзотик отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на личните Ви данни. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

Непълнолетни лица

Непълнолетните лица не трябва да предават лични данни на сайта на онлайн зоомаркет ВИП Екзотик без разрешението на своите родители или настойници. Онлайн зоомаркет ВИП Екзотик никога няма да събира лични данни, ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.

Уведомление за промени

Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани на страницата Поверителност.


Online Shop Development: Siocom